So sánh sản phẩm

Lọc

Bánh Hải Hà

Khoảng giá

 • Bánh nhân mứt Daka

  Bánh nhân mứt Daka

  Thông tin sản phẩm Bánh nhân mứt Daka 350g Tên sản phẩm: Bánh nhân mứt Daka 350g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Bánh trứng mercury

  Bánh trứng mercury

  Thông tin sản phẩm Bánh trứng mercury 252g Tên sản phẩm: Bánh trứng mercury 252g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Hộp bánh phúc 12 hộp 50g

  Hộp bánh phúc 12 hộp 50g

  Tên sản phẩm: Hộp bánh phúc 12 hộp 50g Loại sản phẩm: Bánh hộp Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Hộp bánh lộc 12 hộp 50g

  Hộp bánh lộc 12 hộp 50g

  Tên sản phẩm: Hộp bánh lộc 12 hộp 50g Loại sản phẩm: Bánh hộp Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Hộp bánh lộc 250g

  Hộp bánh lộc 250g

  Tên sản phẩm: Hộp bánh lộc 250g Loại sản phẩm: Bánh hộp Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Hộp bánh phúc 250g

  Hộp bánh phúc 250g

  Tên sản phẩm: Hộp bánh phúc 250g Loại sản phẩm: Bánh hộp Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Hộp bánh phúc 75g

  Hộp bánh phúc 75g

  Tên sản phẩm: Hộp bánh phúc 75g Loại sản phẩm: Bánh hộp Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Hộp bánh lộc 75g

  Hộp bánh lộc 75g

  Tên sản phẩm: Hộp bánh lộc 75g Loại sản phẩm: Bánh hộp Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Bánh hộp Holiday 415g

  Bánh hộp Holiday 415g

  Tên sản phẩm: Bánh hộp Holiday 415g   Loại sản phẩm: Bánh hộp Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang

Hotline