So sánh sản phẩm

Lọc

Trăng vàng Black & Gold

Khoảng giá

 • Trăng vàng Black & Gold hộp sơn mài

  Trăng vàng Black & Gold hộp sơn mài

  Thông tin bánh trung thu Trăng vàng Black & Gold Kinh đô hộp sơn mài Loại bánh: bánh trung thu Mã bánh: GSM Khối lượng: 6 bánh x 160g, 1 hộp trà ô long 50g Quy cách: 6 bánh nướng và 1 hộp …

  Giá: 4.500.000 đ

 • Trăng vàng Black & Gold hộp 4 bánh

  Trăng vàng Black & Gold hộp 4 bánh

  Thông tin bánh trung thu Trăng vàng Black & Gold Kinh đô hộp 4 bánh Loại bánh: bánh trung thu Mã bánh: G4 Khối lượng: 4 bánh x 160g, 1 hộp trà ô long 50g Quy cách: 4 bánh nướng và 1 hộp …

  Giá: 1.500.000 đ

 • Trăng vàng Black & Gold hộp 2 bánh

  Trăng vàng Black & Gold hộp 2 bánh

  Thông tin bánh trung thu Trăng vàng Black & Gold Kinh đô hộp 2 bánh Loại bánh: bánh trung thu Mã bánh: G2 Khối lượng: 2 bánh x 160g, 1 hộp trà ô long 50g Quy cách: 2 bánh nướng và 1 hộp …

  Giá: 600.000 đ

 • Trăng vàng Black & Gold hộp 6 bánh

  Trăng vàng Black & Gold hộp 6 bánh

  Thông tin bánh trung thu Trăng vàng Black & Gold Kinh đô hộp 6 bánh Loại bánh: bánh trung thu Mã bánh: G6 Khối lượng: 6 bánh x 160g, 1 hộp trà ô long 50g Quy cách: 6 bánh nướng và 1 hộp …

  Giá: 3.000.000 đ

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang

Hotline