So sánh sản phẩm

Lọc

Hải Hà

Khoảng giá

 • Kẹo hộp GOLD BELL 350g

  Kẹo hộp GOLD BELL 350g

  Thông tin sản phẩm Kẹo hộp GOLD BELL 350g Tên sản phẩm: Kẹo hộp GOLD BELL 350g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Kẹo hộp Coffee Moka 250g

  Kẹo hộp Coffee Moka 250g

  Thông tin sản phẩm Kẹo hộp Coffee Moka 250g Tên sản phẩm: Kẹo hộp Coffee Moka 250g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Kẹo cứng nhân hộp ROMAR 200g

  Kẹo cứng nhân hộp ROMAR 200g

  Thông tin sản phẩm Kẹo cứng nhân hộp ROMAR 200g Tên sản phẩm: Kẹo cứng nhân hộp ROMAR 200g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Kẹo cứng nhân tổng hợp Maxer 275g

  Kẹo cứng nhân tổng hợp Maxer 275g

  Thông tin sản phẩm Kẹo cứng nhân tổng hợp Maxer 275g Tên sản phẩm: Kẹo cứng nhân tổng hợp Maxer 275g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Kẹo hộp cứng Cristal 250g

  Kẹo hộp cứng Cristal 250g

  Thông tin sản phẩm Kẹo hộp cứng Cristal 250g Tên sản phẩm: Kẹo hộp cứng Cristal 250g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Kẹo cứng nhân Gift 250g

  Kẹo cứng nhân Gift 250g

  Thông tin sản phẩm Kẹo cứng nhân Gift 250g Tên sản phẩm: Kẹo cứng nhân Gift 250g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Kẹo cứng nhân tổng hợp 300g

  Kẹo cứng nhân tổng hợp 300g

  Thông tin sản phẩm Kẹo cứng nhân tổng hợp 300g Tên sản phẩm: Kẹo cứng nhân tổng hợp 300g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Kẹo cứng nhân tổng hợp DELIJA 400g

  Kẹo cứng nhân tổng hợp DELIJA 400g

  Thông tin sản phẩm Kẹo cứng nhân tổng hợp DELIJA 400g Tên sản phẩm: Kẹo cứng nhân tổng hợp DELIJA 400g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Kẹo Chew hộp giấy 150g

  Kẹo Chew hộp giấy 150g

  Thông tin sản phẩm Kẹo Chew hộp giấy 150g Tên sản phẩm: Kẹo Chew hộp giấy 150g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Kẹo hộp Chew tài lộc 175g

  Kẹo hộp Chew tài lộc 175g

  Thông tin sản phẩm Kẹo hộp Chew tài lộc 175g Tên sản phẩm: Kẹo hộp Chew tài lộc 175g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Kẹo hộp Chew nhân tổng hợp 275g

  Kẹo hộp Chew nhân tổng hợp 275g

  Thông tin sản phẩm Kẹo hộp Chew nhân tổng hợp 275g Tên sản phẩm: Kẹo hộp Chew nhân tổng hợp 275g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Kẹo hộp Chew nhân 300g

  Kẹo hộp Chew nhân 300g

  Thông tin sản phẩm Kẹo hộp Chew nhân 300g Tên sản phẩm: Kẹo hộp Chew nhân 300g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

Hiển thị từ1 đến12 trên38 bản ghi - Trang số1 trên4 trang

Hotline