So sánh sản phẩm

Lọc

Hải Hà

Khoảng giá

 • Sofee hộp nhựa 115g

  Sofee hộp nhựa 115g

  Tên sản phẩm: Sofee hộp nhựa 115g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Sofee hộp sắt 250g

  Sofee hộp sắt 250g

  Tên sản phẩm: Sofee hộp sắt 250g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Kẹo toffee cà phê 300g

  Kẹo toffee cà phê 300g

  Tên sản phẩm: Kẹo toffee cà phê 300g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Kẹo toffee TH 300g

  Kẹo toffee TH 300g

  Tên sản phẩm: Kẹo toffee TH 300g Loại sản phẩm: Kẹo Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: 300g Quy …

  Liên hệ

 • Hộp bánh phúc 12 hộp 50g

  Hộp bánh phúc 12 hộp 50g

  Tên sản phẩm: Hộp bánh phúc 12 hộp 50g Loại sản phẩm: Bánh hộp Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Hộp bánh lộc 12 hộp 50g

  Hộp bánh lộc 12 hộp 50g

  Tên sản phẩm: Hộp bánh lộc 12 hộp 50g Loại sản phẩm: Bánh hộp Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Hộp bánh lộc 250g

  Hộp bánh lộc 250g

  Tên sản phẩm: Hộp bánh lộc 250g Loại sản phẩm: Bánh hộp Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Hộp bánh phúc 250g

  Hộp bánh phúc 250g

  Tên sản phẩm: Hộp bánh phúc 250g Loại sản phẩm: Bánh hộp Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Hộp bánh phúc 75g

  Hộp bánh phúc 75g

  Tên sản phẩm: Hộp bánh phúc 75g Loại sản phẩm: Bánh hộp Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Hộp bánh lộc 75g

  Hộp bánh lộc 75g

  Tên sản phẩm: Hộp bánh lộc 75g Loại sản phẩm: Bánh hộp Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Kẹo sữa goodmilk 350g

  Kẹo sữa goodmilk 350g

  Tên sản phẩm: Kẹo sữa goodmilk 350g Loại sản phẩm: Bánh hộp Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

 • Kẹo sữa goodmilk 80g

  Kẹo sữa goodmilk 80g

  Tên sản phẩm: Kẹo sữa goodmilk 80g Loại sản phẩm: Bánh hộp Xuất sứ: Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà Trọng lượng: …

  Liên hệ

Hiển thị từ25 đến36 trên38 bản ghi - Trang số3 trên4 trang

Hotline